Waar kansen zijn, zijn meestal ook bedreigingen. Krimp door vergrijzing en de afname van woningvraag is op dit moment het grootste vraagstuk. Veel spijtoptanten willen later terug naar de gemeente maar vinden niet altijd passende woonruimte.

Sublimation Printer Printing Dye T Clothing Shirt Printed kXPOZiuT

Bedreigingen

  • Van krimp is sprake als het aantal huishoudens en daardoor de woningvraag afneemt door vergrijzing. In de regio is dit een reële bedreiging bij onveranderd beleid. Dit proces is al heel lang gaande in de regio en het vraagt dat kritisch wordt om gegaan met de woningvoorraad.
  • Schaalvergroting en globalisering hebben geleid tot een nivellering en een wereld waar veel op elkaar lijkt. Vooral de dorpen lijden daaronder.
  • Een terugloop in bevolkingsaantallen is een ernstig probleem (zie ook de krimp).
  • Datzelfde geldt ook voor de terugloop in arbeidsplaatsen.€ Werklaarzen 49 Voor Maar S3 Nevada Leren 95Dickies Boots Rigger ybf7g6Y
  • De afname van voorzieningen, met name een school, leidt tot andere samenlevingen, dorpen en buurten. Met name voor ouderen en gezinnen met een lokale binding is dit een aandachtspunt.
  • Er is buurtdenken. Daarin is Oldambt niet uniek. Maar in een tijd waarin de samenleving verandert, is ook realisme nodig en uitstijgen boven het alledaagse om met nieuwe oplossingen te komen.
  • Soms stuit men op negativisme, kennelijk ontstaan doordat de overheid de burger onvoldoende betrekt bij het beleid, maar ook doordat burgers soms teveel van de overheid laten afhangen.
  • Er is sprake van een braindrain naar de “grote stad”. Dat bestaat al veel langer. Veel spijtoptanten willen later weer terug, maar vinden niet altijd passende woonruimte.

Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina "Analyse".